Új felhívások a Városi Civil Alap keretében

Pályázatírásra a jelentkezést április 30-ig tudjuk fogadni! 

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhettek.

 Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány 

a) amelyet a bíróság jelen pályázati kiírás megjelentetéséig nyilvántartásba vett, és 

b) amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő feletti.  

  A rendelkezésre álló forrás összege 4 400 000 000 Ft  

 VCA-KP-1-2021/1 Ingatlanberuházási, felújítási támogatás 8 000 000 Ft 

VCA-KP-1-2021/2 Gépjárműbeszerzési támogatás 5 000 000 Ft 

VCA-KP-1-2021/3 Eszközbeszerzési támogatás 4 000 000 Ft 

VCA-KP-1-2021/4 Programszervezési támogatás 8 000 000 Ft 

VCA-KP-1-2021/5 Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása 15 000 000 Ft  

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2021. április 21. 8 óra 00 perc – 2021. május 21. 12 óra 00 perc

 

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A pályázati kiírások a következő linkeken érhetők el: