Külterületi helyi közutak fejlesztése

Elindult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” elnevezésű (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) felhívás tervezetének társadalmi egyeztetése.

A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2021. március 28. napjáig várják a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

Felhívások társadalmi egyeztetés 2014-2020

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 50 milliárd forint
 
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (legalább egy tevékenység kötelezően választandó): Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal ellátott, már meglévő: 
 
a) földutak stabilizálása és/vagy alépítményének és szilárd burkolatának kialakítása; 
 
b) szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak alépítményének és szilárd burkolatának felújítása és/vagy szélesítése, korszerűsítése.
 
  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 
a) Szükséges infrastrukturális munkák: az útberuházáshoz kapcsolódó infrastrukturális elemek korszerűsítése, műtárgyépítés és felújítás, ;.
 
 b) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések: 
 
 sebesség- és forgalomlassító és csillapító csomópontok szigetek átépítése, fejlesztése, kialakítása; 
 szilárd burkolatú út kialakítása esetén gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése; 
 balesetveszélyes ívek korrekciója; 
 forgalomtechnikai jelzések, berendezések és eszközök korszerűsítése, beszerzése.
 
 c) Úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment. 
d) A projekt megvalósításához szükséges ingatlan vásárlása. 
 
e) Zöldterület-építési, útfásítási, átalakítási munkák kizárólag aa) és b) pontjai szerinti tevékenységek keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.
 
 f) Sárrázó kialakítása, felújítása kizárólag a) és b) pontjai szerinti tevékenységek keretében fejlesztett útszakaszhoz/szakaszokhoz kapcsolódóan.  
 
  Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 7. napjától 2022. november 13. napig van lehetőség
 
image.png
 
 
Kizáró okok: 
– ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amelyre a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívás kapcsán már rendelkezik Támogatói Okirattal; 
– ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amelyre a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. alintézkedése (A közösségvezérelt helyi 17 fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtásának támogatása) kapcsán meghirdetett helyi felhívások keretében már rendelkezik Támogatói Okirattal; 
– olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amely korábban az államháztartás alrendszereiből, vagy a Strukturális Alapokból a támogatási kérelemben tervezett tevékenység megvalósítására vonatkozóan ugyanazon megvalósítási hely tekintetében támogatásban részesült és annak kötelező fenntartási időszaka még nem járt le.