Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztés

Mai napon megjelent az Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztésének támogatása

  A pályázatok benyújtására 2021. április 7. és 2021. május 7. között van lehetőség.  

A pályázati igényeket április 15-ig fogadjuk! 

 Önállóan támogatható tevékenységek 

 • új ravatalozó építése;
 • meglévő ravatalozó külső és belső felújítási munkálatainak elvégzése;
 • ravatalozó épületéhez közvetlenül kapcsolódó urnafalkialakítása, bővítése, felújítása (legfeljebb 5 000 000 forint);
 • a ravatalozó épületének akadálymentesítése (melybe nem beleértendő az ingatlanon belüliközlekedési utak és egyéb infrastruktúra építése és felújítása);
 • az elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő (legfeljebb 5 000 000forint).

Az igénybejelentések közül prioritást élveznek:

 • azon Pályázók, akik nem rendelkeznek a kiírás megjelenésekor ravatalozó szolgáltatással;
 • a meglévő ravatalozó épület állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható.

Az igényelhető támogatás maximális összege 30 000 000 forint.

VAGY

Önkormányzati tulajdonban lévő temetők infrastrukturális fejlesztését segítő egyéb beruházások

A támogatás az alábbi tevékenységek megvalósítására vehető igénybe:

 • temető területén lévő egyéb épület vagy építmény külső és belső felújítása, akadálymentesítése (például: vizesblokk, kápolna, kiszolgáló építmények);
 • új, a ravatalozótól külön álló urnafal kialakítása, bővítése, meglévő különálló urnafal felújítása, kolumbárium (az urnafal elhelyezésére szolgáló épület) kialakítása, felújítása;
 • jogszabályi kötelezettség megvalósítása érdekében, tárgyi eszköz beszerzése (például elhunytak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló, halotthűtő);
 • hulladéktároló, illemhely kialakítása, felújítása;
 • temető bekerítése (belső, akár élő sövény kerítés kialakítása);
 • a temetkezési helyek közvetlen környezetének megújítása (például kerítés építése,felújítása, parkosítás, parkrendezés, parkoló kialakítása);
 • a temetőben található közlekedési utak, járdák és egyéb infrastruktúra (például vízvételihelyek, locsolókút telepítése, lámpatestek/lámpaoszlopok elhelyezése) építése,felújítása

 Az igénybejelentések közül prioritást élveznek: 

 • azon meglévő épületek vagy építmények, melyek állapota szakértői vélemény alapján kifogásolható. 

Az igényelhető támogatás maximális összege 5 000 000 forint.