Megjelentek a Falusi Civil Alap pályázatai

Megjelentek a Falusi Civil Alap pályázatai, melynek keretében 5000 fő alatti településeken működő civil szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet akár 6 millió Ft-os támogatásra. 

A pályázati igényeket április 15-ig fogadjuk!

Pályázatot az a szervezet nyújthat be amelyik a 2011. évi CLXXV. törvény alapján egyesületnek vagy alapítványnak minősülő és megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. amelyet a bíróság 2020. december 31-éig nyilvántartásba vett,
 2. amely rendelkezik a 2019. vagy 2020. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
 3. amelynek székhelye olyan magyarországi településen van amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2020. január 1-jén vagy 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

A felhívás keretében az alábbi 4 kategóriában van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani:

1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP–1–2021/1)

 • Civil szervezet ingatlan vásárlása;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.

Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.

Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2021/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig.

Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.

Az a pályázó, aki a 2020. évi Falusi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2021. évi Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP–1–2021/3)

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • Eszközbeszerzés.

4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP–1–2021/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

Egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be a jelen pályázati kiírás keretében. A pályázó kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

Az elnyerhető maximális támogatási összeg kategóriánként az alábbiak szerint alakul

 • FCA-KP–1–2021/1 – Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása esetén maximum 6 000 000 Ft
 • FCA-KP–1–2021/2 – Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása esetén maximum 5 000 000 Ft
 • FCA-KP–1–2021/3 – Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása esetén maximum 2 000 000 Ft
 • FCA-KP–1–2021/4 – Civil szervezetek programszervezési támogatása 2 000 000 Ft

A pályázatok benyújtására 2021. április 7. 8 óra – 2021. május 7. 12 óra között van lehetőség.

A felhívás itt érhető el.