Egyházi közösségi terek fejlesztése

Mai napon megjelent a második egyházi felhívás a Magyar Falu Programban: az Egyházi közösségi terek fejlesztése!
 
A felhívás itt érhető el.   
 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2 500 000 000 forint

 
  A projekt maximálisan igényelhető támogatás összege: 25 000 000 forint  
 

A felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.   

Pályázati igényekkel március 9-től állunk rendelkezésre. 

Önállóan támogatható tevékenységek :
 
a) Használatban lévő, egyházi tulajdonú épület lakhatás céljára nem szolgáló közösségi tereinek (épületrész, helyiség): 
• belső felújítása, illetve az épület teljes külső felújítása;
 • bővítése; 
• energetikai korszerűsítése, 
• megújuló energiaforrás alkalmazása; 
 
b) Használaton kívüli egyházi tulajdonú, a projekt eredményeként közösségi tér céljára szolgáló épület: 
• felújítása
 • bővítése, 
• energetikai korszerűsítés,
 • megújuló energiaforrás alkalmazása. 
 
Az igénybejelentések közül prioritást élveznek az energia-megtakarítást célzó fejlesztést magukban foglaló beruházások. A fentiek körében megvalósítható tevékenységek például: fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés, épületgépészeti, épületvillamossági, épületszerkezeti fejlesztések, meglévő világítási rendszerek-, info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése, (kizárólag technikai feltételek megteremtése) vizesblokk, szaniter berendezési tárgyak (például: mosdókagyló, wc, mosogató, csapok, stb.;)
 
  c) Környezetrendezés: a fejlesztéssel érintett egyházi tulajdonú ingatlanon található, a fejleszteni kívánt épülethez „tartozó” terasz, előtető, kerítés, bejáró, parkoló, gépkocsitároló, melléképület kialakítása, felújítása; járda építése és/vagy térkövezése; kert, udvar rendezése, kertépítés; filagória, pavilon építése, felújítása, beszerzése (legfeljebb 5 millió Ft).
 
 
Önállóan nem, csak a  felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek: 
• ingatlanvásárlás (Az elszámolható költségek legfeljebb 40%-ig támogatható, valamint a jelen felhívás 2.1.1. b. pontjában szereplő tevékenységek esetén értelmezhető. Nem egyházi tulajdonú ingatlan vásárlása esetén a 100%-os egyházi tulajdon fennállását a projekt elszámolásakor szükséges igazolni); 
 
 • közösségi tér működéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés; Figyelem! A következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép. ( Legfeljebb a projekt 15%-os erejéig )
 
• akadálymentesítés; 
• azbesztmentesítés; 
• előkészítési, tervezési tevékenységek (például: dokumentáció összeállítása, műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése, tervezés, engedélyezés, hatósági eljárások költsége, közbeszerzési eljárás költségei); 
• a megvalósításhoz kapcsolódó tevékenységek (például: műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment költsége). 
 
A Kérelmező a  felsorolt önállóan támogatható tevékenységek közül egy egyházi közösségi tér fejlesztésére vagy egy használaton kívüli épület fejlesztése révén új egyházi közösségi tér kialakítására, létesítésére, továbbá az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást.
 
  A 2020. január 1. napja után keletkezett előkészítési költségek elszámolhatók a projekt keretében.