Újabb felhívás jelent meg 20 milliárdos kerettel

Mai napon újabb Felhívás jelent meg a Magyar Falu Program keretében 20 milliárdos kerettel
 
Benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség .
 
 A projekt maximálisan igényelhető támogatási összege 40 000 000 forint.  
 
 A Pályázó a pályázat keretében több, fizikailag nem összefüggő út és/vagy híd és/vagy kerékpárforgalmi létesítmény építésére, felújítására, fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást  
 
Pályázati igényeket kérjük március 31-ig jelezni! 
 
Önállóan támogatható tevékenységek:   
 
  Belterületi és/vagy külterületi   
 
 • utak építése, felújítása, szilárd burkolattal történő ellátása, portalanítás, valamint földút kaviccsal vagy kőzúzalékkal történő leszórása, földút szilárd burkolattal való ellátása;
 •  hidak építése, felújítása, korszerűsítése;
 •  kerékpárforgalmi létesítmények építése, felújítása az alábbiak szerint: 
 
– az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő belterületi és külterületi kerékpárforgalmi létesítmények építése és felújítása; 
–  a Magyar Állam tulajdonában (a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében) lévő kizárólag belterületi kerékpárforgalmi létesítmények felújítása. 
– Kerékpárforgalmi létesítmények tekintetében a jelen kiírás a meglévők felújítását és az újonnan létesítendő kerékpárforgalmi létesítmények szilárd burkolattal (aszfalt, műemléki környezet esetén pedig szabályosan lerakott kő vagy műkő burkolattal) történő kiépítését támogatja. 
 
A felsorolt támogatható tevékenységek közül legalább egy tevékenység kötelezően megvalósítandó.
 
   A Pályázó a pályázat keretében több, fizikailag nem összefüggő út és/vagy híd és/vagy kerékpárforgalmi létesítmény építésére, felújítására, fejlesztésére és az ezekhez kapcsolódó, önállóan nem támogatható tevékenységek megvalósítására igényelhet támogatást. 
 
 Önállóan nem, csak a  felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
 
 Az összes elszámolható költségre vetítve összesen legfeljebb 6 millió forint összeghatárig támogathatóak 
 
 • a fejlesztéssel érintett útszakasz műtárgyainak felújítása, korszerűsítése ;

 •  út, híd és környezetében lévő, a fejlesztéshez kapcsolódó nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítása, korszerűsítése, kialakítása;
 •  út, híd tartozékainak felújítása, korszerűsítése, forgalomtechnikai létesítmények felújítása, korszerűsítése (pl. jelzőtábla, jelzőlámpa cseréje, útburkolati jelek kialakítása, gyalogosvédő létesítmények felújítása);

 •  kerékpárforgalmi létesítmény tartozékainak (kerékpárforgalmi létesítményhez tartozó közúti jelzőtábla, pihenőhely, biztonsági berendezés) felújítása, korszerűsítése; 

 •  komplex terület-előkészítési munkák (pl. bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészeti feltárás, árokrendezés, átereszek felújítása, balesetveszélyes útszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója, rézsűk, útpadka, szegély kialakítása); 

 • a jelen kiírás – 2.1.1. pontja alapján – önállóan támogatható tevékenységei által megvalósított beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó zöldterület rekonstrukció, átalakítási munkák; 

 • jelen kiírás 2.1.1. pontja alapján a felújított útszakaszhoz közvetlenül kapcsolódó, önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő közhasználatú parkoló felújítása, kialakítása; 

 • a fejlesztéssel érintett út és kerékpárforgalmi létesítmény által közvetlenül érintett területen, a beruházás során sérült vagy érintett közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület helyreállítása; 

 • kerékpárforgalmi létesítmény építése, fejlesztése esetén szakértői vélemény által alátámasztott esetben támogatható keresztező közmű kiváltása, áthelyezése, illetve engedélyezéshez kötötten párhuzamos csapadékvíz csatorna kiépítése; 

 • a fejlesztéssel érintett út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény esetén a megvilágításához kapcsolódó beszerzések közül kizárólag közlekedési útvonalak kereszteződéséhez kapcsolódó, az átkelések biztonságát fokozó megvilágítások beszerzése és elhelyezése; 

 • eszközbeszerzés (szükséges forgalombiztonsági eszközök, berendezések); 

 • a kivitelezést segítő ideiglenes forgalomirányító berendezések, forgalomelterelés költsége;