Egyházi felhívás a Magyar Falu Program keretében

Megjelent az idei első egyházi felhívás a Magyar Falu Program keretében!

A program lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken működő történelmi egyházak számára nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Ennek keretében, a felhívás alapján támogatás igényelhető az egyházi közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és egyházi közösségszervező személy foglalkoztatására.

A felhívás itt érhető el.   

A felhívás keretében a kérelmek benyújtására 2021. március 31. és 2021. április 30. között van lehetőség.   

Pályázati igényekkel március 9-től állunk rendelkezésre. 

Felhívásra kérelmet nyújthatnak be a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú településeken szolgálatot ellátó azon történelmi egyházak, amelyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek 551, 555, 559 kódjával rendelkeznek;
  • a magyar történelmi hagyományok, valamint a személyi jövedelemadó (Szja) 1-%-os felajánlások alapján Magyarország kiemelkedő társadalmi súlyú szervezetei az alábbiak szerint: a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház vagy a Magyarországi Evangélikus Egyház belső egyházi jogi személyei;
  • 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú településen látnak el szolgálatot, és a kérelmükben foglalt tevékenységeket e településhez kapcsolódóan kívánják megvalósítani;
  • rendelkeznek önálló adószámmal és a Kérelmező nevére szóló bankszámlaszámmal.

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

Egyházi közösségszervezéshez (a támogatási kérelemhez csatolt programterv szerinti programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódóan eszközök beszerzésére az alábbiak igyelembevételével:

  • a felhívás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
  • a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150.000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép.

Az egyház által a településen foglalkoztatott közösségszervező bértámogatása, az alábbi foglalkoztatási lehetőségek szerint:

  • egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy
  • egy fő napi 6 órában, vagy
  • egy vagy két fő napi 4 órában

A bértámogatás maximum egy évre igényelhető.

A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik

A maximálisan igényelhető támogatási összeg az eszközbeszerzés vonatkozásában 2 millió Ft. A bértámogatás esetében 12 havi támogatás igényelhető, amelynek havi mértéke a 2021. évi garantált bérminumum járulékkal növelt összege, de maximum 3 035 340 forint lehet.

A projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek egy projekt keretén belül összeadandók, azaz igényelhető maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet.